Stomatologia Zabrze

Chirurgia stomatologiczna jako jedna ze specjalizacji

Stomatologia jest na tyle szerokim działem medycyny, że dzieli na wiele osobnych specjalizacji.
Jedną ze specjalizacji stomatologicznych jest tak zwana chirurgia stomatologiczna.
Jak łatwo się domyślić chirurgia stomatologiczna jest dziedziną z pogranicza stomatologii oraz chirurgii, a centrum jej zainteresowań stanowi operacStomatologia Zabrze .

Widok do druku:

Stomatologia Zabrze