Software Solutions

Charakterystyka systemów ERP

Współcześnie bardzo wiele przedsiębiorstw korzysta z różnego rodzaju systemów oraz oprogramowań informatycznych.

Jednym z popularniejszych systemów wprowadzanych w przedsiębiorstwach jest tak zwany system ERP.

System ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym, który wspomaga działanie przedsiębiorstwa poprzez efektywniejsze zarządzanie zasobami.

Sam skrót ERP pochodzi z języka angielskiego od Enterprise Resource Planning, czyli jeSoftware Solutions .

Widok do druku:

Software Solutions