przewóz maszyn budowlanych poznań

Transport ciężki, to nie tylko transport maszyn

Transport ponadgabarytowy jest to transport ładunków przekraczających normy określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu.
Dlatego transport ładunków ponadgabarytowych nazywa się także transportem ponadnormatywnym lub nienormatywnym.
Zgodnie z przepisami wspomprzewóz maszyn budowlanych poznań .