Historia druku 3D

drukowanie 3d rybnik Historia jest taką dziedziną wiedzy, którą można bez problemu odnieść również do innych dziedzin i aspektów życia człowieka.
Na rozwój każdej technologii składają się poszczególne czynniki, które wpływają na jej rozkwit, tak samo jest więc w przypadku druku 3D.
Początki drukowania przestrzennego sięgają 1984 roku, kiedy została opracowana pierwsza technika drukowania 3D.

Widok do druku:

drukowanie 3d rybnik